Members

Professor

Toru Imamura, Ph.D.

 

Graduate Students

Takamasa Gomi (D3)

Nobuki Matsumoto (M2)

Haruka Kagoshima (M2)

Yuku Fujimoto (M1)

 

Undergraduate Students

Chizuru Isa (B4)

Tsukasa Nishimura (B4)

Natsumi Doi (B4)

Reina Maruyama (B4)

Miku Ebihara (B4)

Yumi Okawara (B4)

Hikaru Iso (B4)

Saki Fujimura (B4)

Maiko Kawai (B4)

Mizuki Tokairin (B4)

Shiori Oishi (B3)

Natsuki Kamei (B3)

Sae Takagi (B3)

Komei Takimoto (B3)

Mana Tashiro (B3)

Rina Nagahama (B3)

Yume Hiraga (B3)

Mizuki Yanagawa (B3)

Fumika Yoshioka (B3)

Graduation Group Photo (March 2020)
Group Photo (October 2019)
Group Photo (June 2019)
Group Photo (June 2018)
Graduation Group Photo (March 2019)
Graduation Group Photo (March 2018)
Graduation Group Photo (March 2017)
Graduation Group Photo (March 2016)